OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

The Sims 2

BlueBoard.cz

                                   Cheaty

Cheaty sa dajú charakterizovať slovom kódy, heslá, ktoré majú za cieľ - zdkonaliť, alebo zľahčiť hru, a tým ju trochu aj znehodnotiť, pretože hra s nimi nemá takú dobrú hrateľnosť ako bez nich. Cheaty môžete písať aj malými písmenami.


The Sims 2

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C   a  píšte:

Kaching

Umožní 1000 simoleonov do domácnosti

Motherlode

Umožní 50 000 simoleonov do domácnosti

Autopatch on/off

automaticky vyhľadá aktuálny patch

Moveobjects on/off

Možnosť pohnúť akýmkoľvek predmetom (aj používaným)

Aging on/off 

Zastavenie starnutia

Vsync on/off

Vypnutie zlepší výkonnosť a súčasne zhorší grafiku

StretchSkeleton číslo

Určuje veľkosť Sima (2.0 dvojitá, 0.5 polovičná veľkosť...)
intProp maxNumOfVisitingSims číslo Určuje počet Simov, ktorých môžete pozvať na párty, používajte v náhľade na susedstvo
intProp censorGridSize čislo Odstraňuje cenzúru, 0 - úplné odstránenie cenzúry, 8 - štandartné nastavenie cenzúry. Nefunguje už v datadisku Nočný život!

boolProp snapObjectsToGrid true/false

False = umožní posúvať objekty mimo štandartnú (štvorcovú) sieť
boolProp constrainFloorElevation true/false Zníži/Zvýši zem spolu s objektami, alebo stavbou
boolProp simShadows true/false Vypne/Zapne tiene Simov
boolProp displayPaths true/false True = uvidíte cestu, kam kráča váš Sim
faceBlendLimits on/off Neplatí dedičnosť, pri vytváraní dieťaťa v kulise na tvorbu Simov
Help Vypíše všetky cheaty
Help názov_cheatu Vypíše informácie o danom cheate

Exit

Zavrie okná cheatov

Pozn.: Ak máte otvorené cheatovacie okienko cheatov a ešte ste v ňom nič nenapísali, stlačte tlačidlo TAB a ukáže sa vám nejaký cheat. Po opätovnom stláčaní sa vám ukážu ďalšie možné cheaty, ale nie sú tam úplne všetky. Chýbajú napríklad cheaty na peniaze.

The Sims 2 Univerzita

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C   a  píšte:

BoolProp allow45DegreeAngleOfRotation true/false

Umožní otáčanie objektov o 45 stupňov (po zadaní cheatu stláčajte  < > )

SetHighestAllowedLevel level

Umožní postaviť dom s viac ako 5 poschodiami

BoolProp dormSpecificToolsDisabled true/false

Umožní stavacie a nakúpovacie nástroje vo fakulte

ChangeLotZoning residential/

community/greek/dorm/secretsociety

Zmení typ pozemku (rezidentný/obecný/ grécky/fakultný/tajný spolok)

The Sims 2 Nočný život

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C   a  píšte:

familyfunds MENO XXXX

Pridelí rodine v náhľade na susedstvo peňažnú čiastku

roofslopeangle 15-75

Úprava sklonu všetkých striech na pozemku

showHeadlines on/off

Zapne/vypne zobrazenie všetkých myšlienkových bublín reči a záhlavie typu ++/--

unlockCareerRewards

Aktuálne vybraný Sim okamžite získa prístup ku všetkým špeciálnym predmetom za odmenu v kariére v katalógu

maxMotives

Maximalizuje ukazovatele motivácie všetkých Simov, ktorí sa nachádzajú na pozemku (ovládateľní aj neovládateľní Simovia)

motiveDecay on/off

Spustí/zastaví pokles motivácie

aspirationPoints hodnota

Nastaví aktuálne vybranému Simovi zvolenú úroveň aspirácie

lockAspiration on/off

Zastaví pokles a nárast aspirácie

aspirationLevel 0-5

Udelí aktuálne vybranému Simovi veľký počet aspiračných bodov

agesimscheat on

Aktivuje zabránenie stárnutiu pri klepnutí na iných Simov so stisknutou klávesou Shift

setLotLightingFile názov_súboru

Umožňuje hráčom vytvoriť nový súbor osvetlenia s vlastnými hodnotami osvetlenia pozemku, používa sa k vytvoreniu zvláštneho osvetlenia pozemku

The Sims 2 Vo svete podnikania

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C   a  píšte:

AddneighbortoFamilycheat on/off

Umožňuje interakciu, pomocou ktorej pridáte do rodiny neovládateľných Simov

Forcetwins

Vyberte tehotnú Simku a zadajte tento kód, Simka automaticky porodí dvojčatá

Plumbbobtoggle on/off

Vypne grafický ukazovateľ v tvare diamantu, vhodné pre tvorcov filmu

Sethour 0-23 Umožnuje nastaviť ľubovoľný čas v hre

Odstránanie obmedzenia
pri umiestňovaní steny

- Tento kód môžete aktivovať stisknutím kláves CTRL + ALT v okamihu, keď sa pokúšate umiestniť nejaký predmet.
- Budú zrušené pravidlá umiestňovania predmetov na stenu. Budete môcť umiestniť ktorýkoľvek nástenný objekt na stenu, na ktorej už je umiestený iný objekt.

The Sims 2 Maznáčikovia

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C   a  píšte:

boolprop ControlPets on/off

Umožnuje ovládať zvieratá, ale neumožňuje rušiť ich činnosti

boolprop DisablePuppyKittenAging true/false

Zastaví starnutie mačiatok a šteniat

boolprop PetActionCancel true/false

Umožňuje rušiť činnosti zvierat

boolprop ShowCatalogePFlags true/false

Umožní náhľad vybraného objektu v nákupnom, či budovacom móde s popisom mena datadisku, od ktorého objekt pribudol.

boolprop PetsFreeWill true/false

False=vypne slobodnú vôľu zvierat

deleteAllFences

Odstráni všetky ploty z celého pozemku

deleteAllWalls

Odstráni všetky steny z celého pozemku

deleteAllAwnings

Odstráni všetky markízy z celého pozemku

deleteAllObjects Doors/Windows/Stairs

Odstráni všetky dvere, okná a schody z celého pozemku

deleteAllHalfWalls

Odstráni všetky polovičné steny z celého pozemku

IndividualRoofSlopeAngle 15-75

Individuálna úprava sklonu striech na pozemku

The Sims 2 Ročné obdobia

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C   a  píšte:

bugJarTimeDecay on/off

Ak sa vám podarilo chytiť do pohára svetlušky, tak im určite vypnite ich smrtelnosť. Svetlušky vyžarujú zaujímavý zdroj svetla využiteľný ako bežné svetlo (off - vypne ich smrtelnosť)

The Sims 2 Šťastnú cesta

Aby ste sa mohli dostať do cheatovacieho okienka, zadajte príkaz:

CTRL + SHIFT + C   a  píšte:

ChangeLotZoning hotel/secretvacationlot

Zmení typ pozemku (hotel/tajný dovolenkový pozemok). Než tak učiníte, uistíte sa, že je pozemok momentálne neosídlený.


<